Correctie

door en fris paar ogen

Waarom is het slim om een corrector in te schakelen?

Vooral als je jouw boek zelf wil uitgeven, is het belangrijk een fris paar ogen naar je manuscript te laten kijken. Na een of meer redactierondes zit, naast jij als auteur, je redacteur zo in het verhaal dat kleine fouten, of erger, over het hoofd worden gezien. Daarnaast verander je zelf dingen in je tekst naar aanleiding van de feedback die je kreeg, daardoor kunnen nieuwe fouten ontstaan. Een corrector spoort deze laatste fouten op.


Ik corrigeer geen manuscripten. Als ik de redactie van jouw manuscript heb gedaan, kan ik je, indien gewenst, met een ervaren corrector in contact brengen.

Waar kijkt een corrector naar?

Een corrector let op:

  • Spelling en Grammatica
  • Stijlfouten
  • Interpunctie en Hoofdlettergebruik
  • Dubbele of Weggevallen woorden

In een zetproef kijkt een corrector meestal ook naar:

  • Afbreekstreepjes
  • Inspringen 
  • Weduwen en Wezen
  • Afwisseling van begin- en eindletters of begin- en eindwoorden van regels onder elkaar

Wat krijg je?

Je ontvangt jouw Word-document terug met correcties in de tekst, traceerbaar met wijzigingen bijhouden. Eventuele opmerkingen staan in de kantlijn.

Bij een zetproef corrigeert de corrector in de pdf of op de print van dat document, vaak met speciale correctietekens. Dan krijg je een pdf of geprint document terug.

Wat kost het laten corrigeren van je manuscript door een corrector gemiddeld?

Tussen de € 5,- en € 20,- per 1000 woorden, inclusief of exclusief btw. 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.