de verschillende soorten tekstredactie op een rij

Intensieve & Uitgebreide Tekstredactie

-> Overbodige woorden, stopwoorden, herhaling van woorden

-> Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen

-> Consequent dezelfde spelling van namen, woorden etc. 

-> Woordkeuze

-> Opmaak tekst        

              - Alinea-indeling

              - Witregels

              - Accentgebruik

              - Aanhalingstekens

              - Getallen

              - Hoofdstuknummering

 -> Zinnen

              - Correcte opbouw

              - Prettige leesbaarheid

              - Variatie in opbouw van de zinnen

              - Balans korte en lange zinnen

              - Actief schrijven

-> Dialogen

              - Geloofwaardigheid

              - Dialooglabels

              - Balans dialoog en overige tekst

 

Tevens kijk ik naar:

-> Interpunctie en Hoofdletters

-> Stijlfouten

-> Spelling en Grammatica

Bondige Tekstredactie

-> Overbodige woorden, stopwoorden, herhaling van woorden

-> Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen

-> Consequent dezelfde spelling van namen, woorden etc.

-> Correcte zinsbouw

-> Dubbele of Weggevallen woorden

 

Tevens kijk ik naar

-> Interpunctie en Hoofdletters
-> Stijlfouten

-> Spelling en Grammatica

Basisredactie

-> Tikfoutjes

-> Dubbele of Weggevallen woorden

-> Herhaling van woorden

-> Interpunctie en Hoofdletters 

-> Stijlfouten

-> Spelling en Grammatica

 

extra:

-> Hoofdstuknummering


Bij deze soorten tekstredactie kijk ik niet naar de onderdelen die genoemd zijn bij de inhoudelijke redactie.

Wil je je manuscript van A tot Z laten polijsten, dan raad ik zowel inhoudelijke als tekstuele redactie aan, bijvoorbeeld in de vorm van een manuscriptpakket.